باتوجه به پیشرفت‌های روزافزون علوم پزشکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های علوم پزشکی، تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ها، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان‌ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان‌ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی و اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری نامشروع از این اطلاعات گشته است. لذا به منظور پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در بیانیه های 1947 نورنبرگ و 1975 هلسینکی و 1978 بلمونت اصول، ‌قواعد و موازینی در این زمینه وضع و به کشورها توصیه گردید که این کدهای اخلاقی را درپژوهش‌های علوم زیستی به مورد اجرا گذارند. این موضوع در هجدهمین گردهمایی EM/ACHR سازمان جهانی بهداشت در سال 1995 (در ریاض عربستان) نیز مطرح و مقرر گردید که کمیته‌های ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم زیستی در تمامی کشورهای منطقه، آیین نامه‌ی کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی را تصویب و به مورد اجرا گذارند.


لیست کمیته های منطقه ای اخلاق

  تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دارای کمیته‌ی منطقه‌ای اخلاق می‌باشند که بر اساس آئین نامه‌ی کمیته‌های منطقه‌ای فعالیت نموده و طرح‌های تحقیقاتی را از نظر رعایت اصول اخلاقی مورد بررسی قرار داده و تصویب می نمایند.

 سایر دانشگاه‌ها

 - دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
-  دانشگاه شاهد
-  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
-  دانشگاه علوم پزشکی ارتش
-  دانشگاه‌های آزاد
-  دانشگاه آزاد واحد تهران دارای کمیته اخلاق می باشد.
-  دانشگاه‌های آزاد سایر استان‌ها نیز، باید طرح‌ها و پایان نامه‌های خود را به کمیته‌های اخلاق دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه‌ی جغرافیایی خود ارسال نمایند.
 

موسسات و مراکز تحقیقاتی

-  انیستیتو تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی
-  موسسه پزشکی رویان
-  پژوهشگاه فنآوری نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا
-  انیستیتو پاستور
 

 کشورهای منطقه، آیین نامه‌ی کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی را تصویب و به مورد اجرا گذارند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-9 14:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ